BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Damga vergisi ödenmemiş olması halinde icra takip işlemleri engellenemz
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Damga vergisi ödenmemiş olması halinde icra takip işlemleri engellenemz

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

Damga vergisi ödenmemiş olması halinde icra takip işlemleri engellenemez

Bazı İcra Müdürleri genellikle kira alacak ve tahliye taleplerinde sunulan kira sözleşmelerine ait damga vergisi makbuzlarını görmediğinde açılan takibini durdurmak istemektedirler. İcra müdürlerinin damga vergisi tahsili yetkileri bulunmamasına rağmen, takip lehtara “damga vergisi ödenmemiş, bu takibi açamazsın” demesinin de bir mantığı bulunmamaktadır. Bu nedenle çokça tartışmalara neden bu olaya Yargıtay’ın bir kararı nokta koymaktadır.

Damga vergisi ödenmemiş kira sözleşmelerine bağlı olarak açılacak icra takibi esnasında icra müdürleri Damga vergi ödenmediği durumlarda 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca kişiyi vergi dairesine yönlendirmek zorundadır. Bu zorunluluk ilgili kanun maddesinde açık olarak şu şekilde belirtilmiştir.  "Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kâğıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar."

Damga vergisi ödenmemiş diyerek icra Müdürünün takibi durdurmasının veya reddinin bir anlamı bulunmamaktadır. Sadece eksik evrak gerekçesiyle lehtarı yönlendirerek ödenmemiş damga vergisi makbuzunun dosyaya girmesini sağlayarak takibin açılmasının önündeki engeli kaldırır.

İlgili Yargıtay kararı aşağıdadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 15.04.2008 T., Esas: 2008/5216, Karar: 2008/7809: "Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, "Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar."
492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağına ilişkin düzenleme bu kanundan kaynaklanan harçlarla ilgili olup, anılan hükmün damga vergisi hakkında da uygulanacağına dair 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda icra memurluğunca takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi halinde yapılacak iş, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca durumu bir tutanakla tesbit etmek ve vergi dairesine göndermekten ibaret olup, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi doğru değildir.
O halde Mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararırının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi."


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU