Ana Sayfa


 İcra Hukuku *İcra Dilekçeleri *İcra Malları İhaleleri  *Adli Dilekçeler *İcra Haberleri  *İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri  * Barolar


  Buradasınız        İcra / Dilekçeler / İcra Dilekçeleri - Kıymet Takdiri İçin Talimat İcraya Müzekkere Örneği

ADLİ DİLEKÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
İCRA DİLEKÇELERİ
 

  

     Yazının Bulunduğu Kategori :  Dilekçeler

 İcra Dilekçeleri - Kıymet Takdiri İçin Talimat İcraya Müzekkere Örneği

YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

Paylaş

Tapu kaydı ve takyidatı, imar durumu ve çap örneğine ilişkin yazı cevaplarının bir sureti eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yer İcra Müdürlüğü'ne yazılacak talimat için örnek.

 

    T.C.

…………………………………

  .....…... İcra Müdürlüğüne
       0000/000000E

 

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI                   : ...

VEKİLİ                          : Av. ...

BORÇLU                      : ...

BORÇ MİKTARI          : ... TL (Masraf ve Faiz hariç )

KONU                           : Kıymet Takdiri

TAŞINMAZ                   : ... adına kayıtlı; ... ili, ... ilçesi, ... ... Köyü, ... mevkii, ... pafta, ... parselde kayıtlı ... niteliğindeki taşınmaz (CİLT: ... SAYFA: ...)

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından haciz konulan/ipotek verilen taşınmazın kıymet takdirinin yapılmasına karar verilmiş olmakla raporunun dosyamıza gönderilmesi rica olunur. .../.../....

 İcra Md. Yrd.

 NOT: Son takyidat, imar ve çap örneğinin bir sureti talimatımız ekindedir. Bilirkişi masrafı alacaklı vekilince karşılanacaktır.

KAYNAK : Türk Hukuk Sitesi


HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama


HABER.İCRADA.NET SON DAKİKA
HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA

TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU