BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Yediemin (Yeddiemin) Nedir
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Yediemin (Yeddiemin) Nedir

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

Yediemin (Yeddiemin) Nedir, Yediemin (Yeddiemin) Ne Anlama Geliyor, Yediemin (Yeddiemin) Ne Demek

Yediemin kimdir?

Hukukta bir malı malın mülkiyetini ele geçirmek maksadıyla değil, sahibinin temsilcisi olarak geçişi süreyle elinde bulundurmasına izin verilen kişiye yediemin-güvenilir kişi deniliyor.

Yedieminlik ceza hukukunda ve çoğunluklada özel hukukun bir dalı olan medeni usul ve icra iflas hukukunda yer alan, HUMK m.101/1 ve İİK m.88, m.363’te bahsi geçen bir kavramdır. Yediemin kelimesi Osmanlıca yed kökünden gelmektedir. Bu bakımdan Osmanlıca ifadesi yed’i emindir.

Yed kelimesi; el, yardım, kuvvet, kudret, vasıta anlamlarını taşımaktadır. Buna benzer manada HUMK’ta da ifade edildiği gibi ‘yediadl’ ifadesi de yedieminlik kavramının eş anlamlısı olarak kanunda yeralmaktadır1

Yediemin kavramı hukuk terminolojisinde uyuşmazlık konusu olan şeyin saklanması, muhafazası için kendisine mal bırakılan kişi anlamına gelmektedir3. Özellikle medeni usul hukukunda, hukuki bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığa konu olan malın uyuşmazlığın sonucuna veya daha kısa bir süreye kadar güvenilen bir kimseye muhafaza amacıyla bırakılmasında yedieminlik kurumundan yararlanılmaktadır

Kanundaki istisna haller dışında; yedieminlik kurumu esas olarak yediemin olarak malı veya işletmeyi muhafaza edip saklayacak, işletecek kimse ile ondan bu işi yapmasını isteyen kimse arasında, irade uyuşmasına ve güvene dayalı bir sözleşmeyle oluşur5. Taraflar arasında kurulan bu sözleşme BK m.463’te düzenlenen vedia sözleşmesinin bir türü olan yedieminlik sözleşmesidir

Nasıl Yediemin Olunur?

Yediemin olmak için bir okul mezunu olmak yada bir makamdan ruhsat , lisans gibi belge almak gerekmemektedir. Yediemini tayin edecek olan icra müdürlüğü, trafik şube müdürlüğü, mahkeme yada kişinin yazılı yahut sözlü bir oluru kafi gelmektedir. Kişinin bir dosya yada anlaşmazlık çözülene kadar bir defa yediemin olması , sonrasında her yediemin ihtiyacı olduğunda yediemin tayin edilip her seferinde kendisine iş verileceği anlamına gelmez.

Birçok yerde yediemin aranıp bulunamazken bir o kadar yerdede yediemin olmak istenipte olunamaz.

Yedieminin Sorumluluğu

Yediemin kendisine teslim edilen menkulu teslim aldığı nitelikleri ile istenildiğinde teslim etmek ile yükümlüdür. Teslim etmediği taktirde muhafaza görevini kötüye kullanma (yedieminliği suistimal) suçu işlemiş olur

Yediemin Ücreti

Yediemin ücreti hesaplamasında sürekli çatışmalar olmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde özel yedieminler için bir standart bulunmamaktadır. Bu sebepten yediemin ücreti hesaplanmasıda yeryer değişiklikler göstermektedir. Kimi yerlerde özel sözleşme ile , kimi yerlerde Bakanlık tarifesine göre hesaplanmakta. En fazla sorun karşılaşılan kesimde iş ile doğru orantılı olarak icra müdürlüklerinde olmaktadır. Malumunuz haciz işlemleri oldukça fazla.

Bu konuda  anlaşmazlık sonucu mahkemeler görülmüş, yargıtaya başvurulmuş ve akabinde menfi ve müspet kararlar çıkmıştır. Önemli olan böyle bir durumda lehimize karar alabilmek için ne yapmamız gerektiğidir ki bu hizmetide biz yedieminlere danışmanlık yaparak vermekteyiz.

Adalet Bakanlığının kendi bünyesindeki depo ve garajları için yayınlamış olduğu ücret tarifesi  bulunmaktadır. Fakat biz özel yedieminlerin vergi, depo kirası, işçi masrafları vs. giderlerimiz mevcuttur. Bizim görüşümüze göre özel yedieminlere Bakanlığın tarifesinin uygulanması hakkaniyete aykırıdır.

Aynı şekilde yediemin otoparklarında da sorunlar mevcuttur. Yedieminlik sıfatı bulunmayan  bu yüzden bizler kadar sorumluluk taşımayan otopark işletmelerinin günlük , haftalık , aylık ücretleri biz yedieminlere uygulanmak istenilen Bakanlığın tarifesine nazaran 2 - 3 kat fazladır.

Yedieminliği Suistimal

Muhafaza görevini kötüye kullanma

Madde 289 

(1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

TCK 289/1'de  "kendisine muhafaza edilmek üzere teslim edilen mahcuz üzerinde teslim amacı dışında bulunmak" suç olarak adledilmiştir. Daha önce yedieminliği suistimal için İİK 336/a maddesi uygulanmakta olup 31.05.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.  İİK 336/a maddesinde de bazı şartlar vardı. Yediemine muhtıra çıkarılması ve 7 gün içinde mahcuzu/ları teslim etmesi , ayrıca teslim masrafları için gerekli avansın yediemine ödenmesi gerekmekteydi. TCK 289/1'de bu söz konusu olmamakla birlikte "teslim amacı dışında tasarrufta bulunmak" suç unsuru teşkil etmekte. Buna göre mahcuz mal yerinde bulunamaz ise suç unsuru oluşmuştur. Bu durumda savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Savcılık soruşturma sonucu Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar, kanunda şikayete bağlı bir suç olarak sayılmamıştır.

Yediemin Otoparkı

Yediemin otoparkı yediemine teslim edilen araçların muhafaza altında tutuldukları yerlerdir. Kanunlar ile konulmuş belli standartları yoktur.

Bazı icra müdürlükleri yediemine mahcuzları teslim etmeden önce muhafaza edeceği depoyu görmek istemektedirler. Teori ve uygulama her konuda olduğu gibi burdada farklılıklar gösterebilmektedir

Kaynak - Ahmet Bircan


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU