BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Soru - İcra takipteki faizin oranı
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Soru - İcra takipteki faizin oranı

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

10 Şubat 2011 tarihinde “Faiz hesabı” başlığıyla mektup gönderen ziyaretçimiz Sayın Necmi B soruyor.

SAYIN EROL BEY

Size bir sıkıntım hakkında danışmak istiyorum daha öncede bir konu hakkında bilgilerinize başvurmuştum bana çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim bu konuda da yardımcı olacağınızı düşünüyorum ve yardımlarınız için teşekkür ederim.

Benim borçlarım var ve aylığımdan kesinti yapılıyor. Birinci sıradaki 2004 den beri kesiliyor avukat %70 faiz koydu, bunu biliyorum. İcra dairesinden borcuma ne kadar ödeme oluş ne kadar borcum kalmış diye müracaat ettik bir belge verdiler verdikleri belgede % 70 den hesapla yapılmıyor daha düşük faizden hesap yapılıyor. Sizden öğrenmek istediğim avukatın koymuş olduğu %70 faiz mi geçerli yoksa memurun uyguladığı faiz mi  geçerli avukatın uyguladığı %70 faiz geçerli ise bu yanlışlığı düzeltmek için ne yapmalıyım.

Lütfen bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

Takip miktarı 19.518.45
İcra masrafı 15.90
Tahsil harcı 1.545.86
Vekalet ücreti 2.342.21
Reeskont faizi 23.507.01
Masraf toplamı 80.00
Hesap toplaı 47.009.43
Ödemeler 36.646.06

Memurun verdiği bilgiler bunlar  benim  bu hesaba göre ne kadar borcum kalmıştır. Yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi umuyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

nuyasbi@hotmail.com adresime cevabınızı atarsanız çok memnun olurum,,

Sayın ziyaretçimiz , Mektubunuzda takibin ne zaman başladığı ve takip nedeni konusunda bir bilgi yok. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye bakmalısınız. Sözleşmesinde ödemelerde gecikme olması halinde fatura bedeline avans faizi uygulanabilir hükmü mevcut ise %70 faiz oranına diyecek yoktur. Eğer faiz konusunda bir belge yoksa bora yasal faiz uygulanır. Merkez Bankası reeskont faiz oranlarına bakıldığında %70 oranın 1999 yılında uygulandığı görülecektir. Dosyanızda avukatın %70 faiz oranını neye göre belirlediği de mektubunuzda açık değil. Diyelim ki takip 1999 yılında açılsın. Borcunuzu bugünkü hesabı yapılırken yıllara göre reeskont faiz oranı hesaplanır ki burada İcra Müdürünün yaptığı hesaplamanın doğru olacağı kanaatindeyiz.

Gönderilen sorulara özel cevap vermiyoruz

 FAYDALI BİLGİLER

Talih Uyar dan alıntıyı aşağıda eklemekteyim. Yardımcı olacağı kanaatindeyim.
---------------------------------------------------------
- İİK. mad. 58/3 ile İİK. Yön. mad. 18/1 'de öngörülen ve takip talebinde belirtilmesi istenen f a i z m i k t a r ı sözcüğü ile neyin amaçlandığı uygulamada duraksama konusu olmaktadır. Gerçekten, takip talebinde faiz miktarının belirtilmesi gerektiğine göre, acaba bunun -örneğin; "vade tarihinden takip tarihine kadar işlemiş olan faiz: 140.200.000" TL. şeklinde- tutarının bir rakam ile mi belirtilmesi gerekir yoksa, faiz oranının -% 70, %85 gibi- kısaca açıklanması yeterli midir?
Hemen belirtelim ki, gerek İİK. mad. 58/3'deki ve gerekse Yön. mad. 18/1 'deki "f a i z i n m i k t a r ı" sözcükleriyle belirtilmesi istenen faizin yüzdesi (oranı) olup, faizin tutarı değildir.[192] [193] Nitekim belirtilen Yasa ve Yönetmelik maddelerinde, aynı cümlede faizin işlemeye başladığı günün de belirtilmesi istenmektedir. Eğer, faizin miktarı sözcükleri ile faizin tutarının bildirilmesi istenmiş olsaydı, ayrıca takip talebinde faizin işlemeye başladığı günün de belirtilmesi istenmezdi. Yüksek mahkeme[194] ise bir olayda “takip talebinde, vade tarihinden takip tarihine kadar işlemiş faiz miktarının gösterilmemiş olması halinde, bu hususun alacaklıya tamamlattırılması gerekeceğini” belirtmiştir.
Bu teorik tartışmadan şu önemli pratik sonuç çıkmaktadır: Alacaklı takip talebinde faizli alacaklarda faizin yüzdesini -ve faizin işlemeye başladığı günü- belirterek -ayrıca faizin tutarını göstermeksizin- faiz talebinde bulunabilir.[195] Bu durumda, takip konusu borç miktarı belirlenirken, -örneğin; takip sırasında harç alınırken, borçluya kesin borç miktarı söylenirken- icra müdürü alacaklının takip talebinde bildirdiği f a i z y ü z d e s i n e v e f a- i z i n b a ş l a n g ı ç t a r i h i n e g ö r e işlemiş faiz tutarını hesaplar.
İİK. mad. 58/3 ve İİK. Yön. mad. 18/I’de faizin miktarı sözcükleriyle, faizin yüzdesi amaçlanmış olmakla beraber, alacaklı faizli alacaklarda, takip tarihine kadar işlemiş faizi -faiz yüzdesi ve faizin işlemeye başladığı tarihe göre- kendisi hesaplayıp bunu rakam halinde bildirebilir. Böylece, hem icra müdürüne yardımcı olunmuş ve hem de takip konusu alacak daha belirli bir duruma getirilmiş olur. Bunun bir yararı da, takip üzerine alınması gereken peşin harcın noksansız olarak takip talebi ile birlikte alınmasını sağlamasında görülür. Gerçekten, uygulamada çoğu kez icra müdürleri, takip talebinde rakam olarak belirtilen alacak miktarına bakarak peşin harcı almakta ve takip tarihine kadar işlemiş faizi daha sonra hesaplayıp, noksan aldıkları peşin harcı tamamlama yoluna gitmektedirler.

190] Bknz: 12. HD. 12.6.2003 T. 11557/13876
[191] Bknz: 12. HD. 26.5.2000 T. 7251/8611
[192] POSTACIOĞLU, İ. Temyiz Mahkemesinin 11.12.1957 T. 17/29 sayılı Tev. İçt. Kararının Tahlili (İleride; İçt. No:112) (İHFM. 1958/1-4, s:501 vd.) – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:87 vd.
[193] Bknz: 11.12.1957 T. 17/29 sayılı İçt. Bir. Kararı
[194] Bknz: 12. HD. 25.10.1993 T. 12031/16257
[195] Bknz: 12. HD. 16.1.1980 T. 9935/126; 16.4.1979 T. 3185/3527
--------------------------------------------------------

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/2283
K. 1998/2975
T. 11.3.1998
• KAMBİYO YOLUYLA TAKİP ( Faizin Fahiş Olduğu İtirazı )
• FAİZİN FAHİŞ OLDUĞU İTİRAZI ( Kambiyo Yoluyla Takipte )
• TAKİP TALEBİNDE FAİZ ORANININ GÖSTERİLMEMESİ ( Kambiyo Yoluyla Takipte )
2004/m.172
ÖZET : Kambiyo yoluyla takibe, faizin fahiş olduğundan bahisle yapılan itirazın Yargıtay denetimine imkan tanıyacak biçimde incelenmesi ve takipten sonra işleyecek faiz oranının denetlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 23.2.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, borçlu hakkında yapılan kambiyo yoluyla takibe faizin fahiş olduğundan bahisle itiraz edildiği görülmektedir. Takip talepnamesinde yazılı 976.350.000.- TL. gecikme faizinin hangi oran üzerinden istendiği açıklanmamıştır. 3095 Sayılı Kanunun 372. maddesi gereğince faiz oranı yöntemince belirlendikten sonra Yargıtay denetimine imkan tanıyacak şekilde işlemiş faize itirazın incelenmesi ve takipten sonra işleyecek faiz oranının denetlenmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kısmen kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle, faize hasren İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU