BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / İcrada hacizli gayrimenkulün satış prosedürü
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 İcrada hacizli gayrimenkulün satış prosedürü

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

Kayıtlarına haciz şerhi koydurulmuş bir gayrimenkulün satış prosedürü hemen hemen aşağıdaki gibidir.

İlk olarak dosyada haciz isteme yetkisine haiz olduğunuz zaman öncelikle dosyanızın bulunduğu icra müdürlüğünden UYAP üzerinden borçluya ait gayrimenkul sorgulaması yaptırtın.

Bulunan gayrimenkullerin bağlı olduğu Tapu Müdürlüklerine müzekkere göndererek borçlu adına kayıtlı olan gayrimenkulün ada, parsel, pafta vb özelliklerini belirterek üzerine haciz şerhi koydurun.

Tapudan gelen cevap da tapu kaydına haciz şerhinin işlendiğini gösteren ve taşınmaz üzerinde önceden haciz koyduran alacaklıların hacizlerini gösteren bir müzekkere gelir. Bu müzekkere açısından taşınmaz üzerine koyulan hacizde kaçıncı sırada olduğunuz önem taşır. Daha sonra gelen cevap akabinde taşınmazın satılmaması için tapuya tekrar müzekkere yazarak bu sefer İİK.150/C bendine paralel olarak taşınmazın üzerine satışa arz şerhinin koydurulması gerekmektedir. Satışa arz şerhinin koydurulmamasının en önemli sonucu taşınmaz üzerinde haciz olsa bile borçlunun tapuda bu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunabilmesidir. Satışa arz şerhinin koydurulmasından sonra taşınmazın satışının istenmesi gerekmektedir.

İkinci basamak gayrimenkulün üzerine haciz konulduğu zaman gayrimenkulün bulunduğu yer esas ise taleple değilse talimatlı icraya satış için müzekkere yazılması gerekmektedir. Ancak dikkat edilmelidir ki satış adliyede mi yoksa yerinde mi yapılacağı mutlaka belirtilmelidir.

Satış talep edildikten sonra ilk olarak kıymet takdiri yapılmasını istemek gerekir. Kıymet takdiri bir taşınmazın ne kadar fiyata satılması için gereklidir. Kıymet takdiri için taşınmazın bazı bilgilerine ulaşılması gerekir. Bunlar taşınmazın çapı, kadastro durumu ile imar durumunun sorulmasıdır. Tapudan çap bilgilerinin sorulması, imar ve kadastro durumunun ise belediyeden yada fen işlerinden sorularak bu konudaki raporların beklenilmesi gerekir. Raporlar geldikten sonra kıymet takdiri istenir.

Kıymet takdiri talimat icrasından isteniyorsa bu raporların bir örneğinin de müzekkereye eklenilmesi gerekmektedir. Bundan sonra talimat icrasına gönderilen kıymet takdiri ile alakalı olarak icra müdürü görevlendirileceği bilirkişi yada heyeti ile taşınmazın kıymetini içeren raporu yaptırır ve bu rapor yapılmadan önce kıymet takdirini yapacak icra müdürlüğüne yolluk ücreti, vasıta ücreti, kıymet takdiri raporu ücreti olmak üzere masraf gönderilir(genellikle icra müdürlüğünün banka hesabına gönderilir).

Bilirkişi raporu geldikten sonra bu raporun ilgililere tebliğe çıkarılması gerekir. İlgililerden kasıt borçluya ve taşınmaz üzerinde daha önceden haciz koydurmuş olan diğer alacaklılara. Üç gün içerisinde rapora itiraz edilmez ise kıymet takdiri raporu kesinleşmiş olur ve taşınmazın değeri belirlenmiş olur ve bu kıymet takdiri üzerinden artık satışın yapılması için talimat icrasına ya da esas icrasına müzekkere yada taleple talimatlı satış yazısı yazılır. Talimatlı satış yazısı yazıldıktan sonra icra müdüründen satış günü alınır ve satış gününden 1 ay önce taşınmazın açık artırma ile ilanı basın ilan kurumuna yapılacak başvuru ile yüksek tirajlı gazetelerde yayınlanması gerekir. Yayın yapıldıktan sonra gazete örneğinin bir nüshası icra dosyasına konulur ve böylece artık satış günü geldiğinde taşınmaz satışa çıkartılarak satılır.

İlanı almaya giderken icra müdür ya da müdür yardımcısı aynı zamanda satış için size gün verecektir. O günü takip ederek satışın yapılacağı yerde o tarihte bulunun

Bunları maddeler halinde yazmak gerekirse 

 • Taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine talimat yazdırın.
 • Taşınmaz üzerinde bulunan takyidatları satışa esas olmak üzere tapudan sordurun
 • Tapudan gelen kayıtlarda takyidat var ise, takyidatı koyan ilgili yerlere ( ipotek alacaklısı, haciz dosyası, ökb alacaklısı vs.)İİK.100'e yarar bilgiler de sorulmalıdır. Bu hususta da talep açılmalıdır.
 • İcra dairesinden satışa esas olmak üzere kıymet takdiri yapılmasını isteyin
 • Kıymet takdirini ilgililere tebliğ ettirin
 • Raporun kesinleşmesini bekleyin
 • Rapor kesinleşince satış talep edin
 • Satışa ilişkin tebligatları, yazışmaları, ilanı yaptırın
 • Satış gününü bekleyin

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İİK 128.md icra müdürü satışa başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenler ile borçluya tebliğ eder, burada 3 günlük itiraz süresi vardır.

 • İİK 128/ a da ise kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer tebliğden itibaren 7 gün içinde şikâyette bulunurlar.
 • Kaydi haciz konulması 3. kişiye satışı engellemez.3.Kişi taşınmazı " yükü " ile birlikte alır. Ancak tapu kaydına 150/c gereği hacze geçildi şerhi işlenmesi taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri gönderilmesini gerektirmez... İse de eğer dikkat edilmez ise uygulamada niye gönderilmedi? Sorusuna muhatap olunabiliyor.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU