Ana Sayfa


 İcra Hukuku *İcra Dilekçeleri *İcra Malları İhaleleri  *Adli Dilekçeler *İcra Haberleri  *İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri  * Barolar


  Buradasınız        İcra / Dilekçeler / İcra dilekçeleri - Tebliğ Mazbatalı Zarf

ADLİ DİLEKÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
İCRA DİLEKÇELERİ
 

  

     Yazının Bulunduğu Kategori :  Dilekçeler

 İcra dilekçeleri - Tebliğ Mazbatalı Zarf

YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

Paylaş

Örnek No: 41

 

TEBLİĞ MAZBATALI ZARF ÖRNEĞİ

                       TEBLİĞ  MAZBATASI

          Tebliğ evrakı.

 

1 – Adresinde veya ................................ da muhatap  

      ..............................................................................

2 - ................................................ sebebiyle muhatap

      yerine ...................................................................

3 – Tebliğin yapılması ............................ sebebiyle

       temin edilmediğinden .......................................

      ..............................................................................

4 – Muhatabın muvakkaten .....................................

     gittiği .................................................. tarafından

     bildirildiğinden ....................................................

5 – (.........................) mehil tayin edip (ikinci defa)

      tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek

      muhatap yerine ...................................................

      ...............................................................................

6 - ..............  ............ ................  tebellüğden imtina

     ettiğinden ............  .............  ...............  ...............

      ................  ..............  ...........  ...............  ...............

7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine ................

     ...............  ............  ..............  ...............  .................

8 – Tebliğ yapacak kimse ..............  ..............  ..........

       sebebiyle imtina ettiğinden ................  ..............

       .....................  ..................  ...................  ...............

       ........  ................  huzurunda ..............  ................

 

                                    Tebligat yapılanın

 

Tebliğ tarihi  (imza veya parmak izi) imza ................

............... ...... ......................  ....................  .................

Tebliğ memurunun imzası :

 

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından

Tesbit edilen yeni adres :

.............  ....................  .................  ..............  ...................

.............  .....................  ................  ..............  ...................

.............  .....................  ................  ..............  ...................

.............  ....................  .................  ..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                           TEBLİĞ MAZBATALI ZARF                                   

 

 

Tebliği çıkaran

Merciin adı          :  ............................................................          T A A H H Ü T L Ü

Dosya No           :  ............................................................

Tebliği daveti de tazammun ediyorsa, hazır bulunulması          No.

lazım gelen          :  ............................................................

Yer                     :  ............................................................

Tarih                   :  ............................................................

Gün                    :  ............................................................

Saat                    :  ............................................................

Bu zarf    :  ............................................................           A D R E S :

İhtiva eder           :  ............................................................        .........  ...........  ..........  ..........  ...........  .............

                                                                                                 ..........  ...........  ...........  ...........  ...........  ..........               

                                               İmza ve mühür                          .......... ...........  ............  ..............  ...........  .......

                                                                                                 ..........  ..........   .............  ..............  ............  ....

Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No. 3, 7                                   Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.

 


HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama


HABER.İCRADA.NET SON DAKİKA
HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA

TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU