BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Soru - Vergi borcundan dolayı emekli maaşına haciz konulması
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Soru - Vergi borcundan dolayı emekli maaşına haciz konulması

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

11.05.2010 tarihinde S.T adlı bir ziyaretçimiz gönderdiği bir mektupta özetle şunları yazmaktadır “ Ben 2001 yılı BAĞKUR emeklisiyim vergi borcum nedeni ile emekli maaşıma bloke konulmuş ne yapmam gerekir. Bir de itiraz edeceksem dilekçe örneği konusunda yardımınızı rica ediyorum.

Sayın S.T, mektubunuzda blokenin ne şekilde konulduğunu belirtmemişsiniz. Yani emekli maaşınıza bloke icra yoluyla mı yoksa vergi dairesi tarafından mı konulmuş. Bu durumu belirtemediğiniz için size yanıt vermemiz çok zor.

Ancak maaşına bloke konulan emekliler için ve size de faydalı olacağına inandığımız makaleyi aşağıda yayınlıyoruz.

08/05/2008- 26870 sayılı Resmî Gazete yayınlanan 5754 nolu “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” daki ifadeye göre;
MADDE 56 – 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin başlığı “Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı” şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” denilmektedir.
5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi, 5838 sayılı Kanun’la 28.02.2009 tarihinden itibaren değiştirildikten sonra, emekli aylıklarına haciz konulması uygulaması da değiştirildi.
5510 sayılı Kanun’un 93. maddesinin ilgili fıkrası 28.02.2009’dan itibaren 5838 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten sonra; “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” şeklini almıştır.
Madde metninde yapılan bu değişiklik, emekli aylıklarına haciz konulması konusunda bir milat ve dönüm noktası olmuştur. Yapılan bu değişiklikle birlikte, 1 Ekim 2008’den önceki Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı’ndan alınan emekli aylıklarına haciz konulması konusunda yapılan uygulamalar sona erdiği gibi, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden 28.02.2009 tarihine kadar emekli aylıklarına hacizle ilgili yapılan uygulamalar da sona ermiştir.
28.02.2009 tarihinden sonra, emekli aylığı, gelir ve ödeneklere, borçlu olan kişilerin (emekli aylığı, gelir ve ödenek alanların) muvafakati (rızası) olmadan haciz konulamayacaktır. Kanun metninde yapılan bu son değişiklikten sonra, alacaklı vekili, borçlu olan emekli kişinin emekli aylık, gelir ve ödeneğine haciz koydurmak için icra müdürlüğüne başvurduğunda, icra müdürlüğü söz konusu bu talepleri işin başından reddetmektedirler. 28.02.2009 tarihinden sonra emekli aylığı, gelir ve ödeneklerine haciz konulması talepleri artık alacaklı kişilerin tek taraflı talepleriyle yapılmamaktadır. Borçlu olan kişi icra müdürlüğüne gelip muvafakat verirse emekli aylık, gelir ve ödeneklerine o zaman haciz işlemi yapılmaktadır.
Şimdi 28.02.2009’dan sonra emekli aylıklarına haciz işlemiyle ilgili yapılan uygulamayı bir örnekle açıklayalım.
ÖRNEK: Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alan Bay A, alacaklılarına karşı borçlarını ödeyemeyince, alacaklı vekili tarafından B ili icra Müdürlüğü’ne Bay A’nın emekli aylığına haciz konulması için talepte bulunulmuştur. 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesinde 28.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişikliğin gereği olarak, alacaklı vekilinin ilgili icra müdürlüğüne yapmış olduğu bu talebin reddedilmesi gerekmektedir. Çünkü, 5510 sayılı Kanun’da 5838 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten sonra, icra müdürlüklerinin emekli aylık, gelir ve ödeneklere yönelik haciz konulması talebini borçlunun (emekli aylık, gelir ve ödenek alanların) rızası yoksa, baştan ve re’sen (kendiliğinden) reddetmesi gerekmektedir.
Eğer emekli aylığına haciz konulmasına borçlu olan Bay A’nın da muvafakati varsa ve Bay A ilgili icra müdürlüğüne alacaklı ya da alacaklı vekili ile birlikte gidip muvafakat verirse, emekli aylığına haciz konulması işlemi ilgili icra müdürlüğü tarafından başlatılacaktır.
Muvafakat halinde 6183 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde emekli maaşlarının en çok 1/3 en az 1/4 oranında haciz edileceği öngörülmektedir.
5510 sayılı Kanun’un 93. maddesinde 5838 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten sonra, emekli aylığı, gelir ve ödenek alanlara kendilerinden habersiz ve bilgileri olmadan icra müdürlükleri tarafından haciz konulması uygulaması kaldırılarak, bu konuda vatandaşın emekli aylığının haczedilemeyeceği hükmü, daha güvenilir ve yasanın amacına uygun bir hale kavuşmuştur.

Bu durumda Sayın S.T.’nin sorusunda olduğu gibi vergi dairsine olan borçtan dolayı emekli maaşının haczedilmesi yasaya aykırıdır.

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına konan hacizler, Borçluların o İcra Dairesinin Bağlı olduğu İcra Hukuk Mahkemesine Verecekleri İtiraz dilekçesi ile emekli maaşları üzerine konan haciz kaldırılmaktadır

Eğer maaş blokesi İcra müdürlüğü vasıtasıyla değil de kurumun kendi dilekçesi üzerinden yapılmışsa emekli maaşına bloke koyan kuruma, burada Vergi Dairesi, hitaben blokenin kaldırılması yolunda dilekçe yazılır.

Vergi borcundan dolayı emekli maaşına haciz konulan mükellef, vergi dairesinin icra servisine dilekçeyle başvurarak maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir. Dava açılmasına lüzum kalmayacaktır. Dayanak SSK m. 93

Vergi dairesi bu dilekçeye rağmen emekli maaşının blokesini kaldırmadığı zaman Vergi Mahkemesinde dava açılır.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU