BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Soru - İcra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Soru - İcra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

16/06/2010 tarihinde  Necmi B. adlı bir ziyaretçimiz gönderdiği bir mektupta " İcra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz." diye sormaktadır..

Takibi açılmış bulunan dosyada son işlem tarihinden itibaren 1 yıl içinde her hangi bir işlem yapılmadığında, esasa "takipsiz" kaydı düşüp arşive kaldırılır. Genelde ödeme emrinin tebliğinden sonra 1 yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa da tabir edilen şekliyle dosya düşmesi  oluşur ve dosya arşive kaldırılır.

Borçluya ödeme emri tebliğ edilmediğinde takip henüz kesinleşmemiştir.Kesinleşmeyen takip için de düşme işlemsizlikten kaldırılabilir. Satış veya haciz isteme süreleri borçluya ödeme emrinin tebliğinden sonra işlemeye başlamaktadır.Henüz kesinleşmemiş takipte haciz de dolayısıyla satış istenebilmesi de mümkün değildir.

Ödeme emri kesinleşmeden işlemsizlikten kaldırılan dosya için harca gerek olmadan yenileme yapılabilinir. Dosya eski kaydına yeni dosya numarasının icra dairesince yazılması gerekir.Aksı durumda tetkik merciine suresiz ŞİKAYET yoluna gidilerek dairenin uygulamaya aykırı işleminin iptali ve doğru işlemin yapılması sağlanır

Bir diğer düşme konusu da haciz isteme şeklindedir. Ödeme emri tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep edilmezse bu durumda ne şekilde işlem yapmış olsanız da haciz isteme hakkınız düşmüş olur.

KARAR ÖRNEĞİ : Ödeme emrinin tebliğinden sonra bir yıl içinde haciz talebinde bulunulmaması halinde haciz isteme hakkı düşer. Yeniden haciz istemek alacaklı tarafından vukubulacak yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır (İİK. 78), haciz yapıldıktan sonra dosyanın takipsiz bırakılması halinde ise haczin düşmesi söz konusu olup bu durumda 106 ve 110. madde hükümleri uygulanır. Ve yeni haciz istemi üzerine borçluya yenileme tebliği gerekmez.
Olayda takip, ihtiyati hacizle başlandığından ve süresinde icrai takip yapılmış olmakla kesin hacze dönüştüğünden 78. madde hükmünün uygulanması ve yenileme talebinin borçluya tebliği gerekmez. Bu nedenle borçlu 71. maddeye göre her zaman,zaman aşımı itirazında bulunabilir. Kaldı ki, 78. maddeye göre borçluya gönderilecek ödeme emri olmayıp (yenileme muhtırrası) olduğundan, evvelce kesinlik kazanmış ödeme emrinin kesinliği devam ettiğinden borçlunun muhtıranın tebliğ üzerine ancak 71. maddeye göre itiraz edebileceğinden bu maddede gösterilen itiraz nedenleri süreye tabii olmadığından borçlu yenileme muhtırasının tebliğ üzerine süreye bağlı olmaksızın her zaman itiraz hakkını kullanabilir.

İİK 33,33,71,78
21.12.1978 10711/10585 12.HD

İcra dosyasının düşüp düşmediği ilgili icra dairesine gidilerek öğrenilir.

 

İCRA DAİRELERİNDE DÜŞEN DOSYALARDAN HANGİSİNDEN HARÇ ALINIP ALINAMAYACAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

T.C.

YARGITAY

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ


ESAS NO       : 2006 / 15390
KARAR NO  :
2006 / 18841
TARİH           :
10.10.2006

  •  İCRA TALEBİNDE YENİLEME

  •  HACİZ TALEBİ

  •  HACZİN DÜŞMESİ

  • TAKİBE DEVAM EDİLMESİ YÖNTEMİ

 ÖZET : Yasada öngörülen süre içerisinde satış istenmemesinden dolayı haczin kalkmasından sonraki evrede, borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek olmaksızın, tekrar haciz talep edilerek takibe devam edilebilir.

             Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

İİK.nun 78/2. maddesi gereğince haciz istemek hakkı, ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. Aynı maddenin 4 ve 5. fıkraları gereğince ise (haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmez ise dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek yenileme talebinin borçluya tebliğine bağlıdır. İlama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine, yeniden harç alınır).

Somut olayda, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde alacaklı vekilinin talebi ile borçlu adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarına haciz konulmuş olmakla, İİK.nun 78/2. maddesinde düzenlenen "haciz isteme hakkı" süresi içinde yerine getirilmiştir. Ancak, yasada öngörülen zamanda satış istenmediğinden İİK.nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haciz kalkmıştır. İİK.nun 78/son maddesi gereğince, yeniden haciz uygulanabilmesi için borçluya yenileme tebliğine ve yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. O halde, Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

FAYDALI BİLGİLER


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU