BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Soru - Haricen tahsil edilen dosyadaki hacizler ne olur?
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Soru - Haricen tahsil edilen dosyadaki hacizler ne olur?

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

30.10.2010 tarihinde Faruk T. adlı bir ziyaretçimiz gönderdiği bir mektupta  “ Haricen tahsil edilen dosyalardaki hacizlerin akıbeti ne olur? Yani ben şahıstan haricen dosyayı tahsil ediyorum. İcra Dosyadaki tapu, trafik bankalardaki ve diğer yerlerdeki hacizlerde 1 yıl sonra kendiliğinden düşer mi? Yani dosyanın takipsizlik nedeniyle 1 yıl sonra düşmesi dosyadaki hacizleri de düşürür mü? Yargıtay Kararları ışığında açıklarsanız sevinirim. “ demektedir.

Sayın ziyaretçimizin yazmış olduğu bilgilere göre verilecek cevabımız şu şekildedir. Üzerinde işlem yapılmayan icra dosyaları işlemsizlikten 1 yıl sonunda düşer. İcra dosyası düşmediği durumlarda satış istenmediği takdirde gayrimenkul haczi 2 yıl, diğer hacizler 1 yıl içerisinde düşer.

Eğer dosyanızda gayrimenkul haczi var ise bu dosyanız 2 yıl derdest durumda kalabilir.  Satış istemediğiniz takdirde 2 yıl sonunda hem gayrimenkul haczi hem de dosya işlem yapmadığınız takdirde kesinlikle düşmüş sayılır.

İcra takibinin, dosyada işlem yapılmaması nedeniyle 1 yıl sonunda düşmesi ile, gayrimenkul üzerindeki haczin 2 yıl içinde satış istenmemesi nedeniyle düşmesi birbirinden bağımsızdır ve gayrimenkul haczine dair 2 yıllık süre, icra takibiyle ilgili 1 yıllık süreyi etkilemez. Bazı icra daireleri işlem yapılmadığı takdirde gayrimenkul haczi olup olmadığına bakmaksızın düşürebilse de gayrimenkul üzerindeki haciz 2 yıl süreyle düşmez.

Her halükarda dosyadaki alacağı haricen tahsil etseniz de borçlunun icra dosyasındaki sorumluluğu devam edecektir. Siz alacağınızı almış olsanız da borçlu kanun önünde halen borçludur ve haciz yaptığınız menkul ve gayrimenkul ne varsa hacizli görünecektir. Bu nedenle de borcu ödemiş olan borçlu bu hacizlerin ve dosyasının derdest olması yüzünden zaman zaman mağdur duruma düşecektir. Bunun önüne geçmenin yolu haciz yapılmış taşınır taşınmaz mallar üzerinde fekk işlemini uygulamanız daha doğru olacaktır. Sorunuzda belirttiğiniz tapu – trafik – mevduat hacizlerinizi haciz fekki talebi açarak kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

MADDE 106 - (Değişik: 3890 - 3.7.1940) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.
Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir

MADDE 110 - Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıpta bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Bu konuda aşağıdaki linkleri inceleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca isteğinize uygun bir Yargıtay kararını da sayfamıza eklemiş bulunmaktayız.

FAYDALI BİLGİLER

İcra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz
İcra Takiplerinde Süreler

İCRA TAKİBİNDE DOSYANIN DÜŞME NEDENLERİ 
 

HUKUK DAİRESİ E. 2002/5442 K. 2003/272 T. 17.1.2003 • HACZİN DÜŞMESİ ( İki Yıl İçinde Satış İstememek - Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetin Kabulü Gereği ) • SATIŞ İSTEMEMEK ( İki Yıl İçinde - Haczin Düşeceği/Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetin Kabulü Gereği ) • HACİZ ( Haczedilen Taşınmazın İki Yıl İçinde Satışının İstenmemesi Halinde Haczin Düşeceği - Kıymet Takdirine İlişkin Talep ve Takdir Edilen Kıymete İtirazın 2 Yıllık Süreyi Kesmeyeceği ) • SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören - Şikayetin Kabulü Gereği ) • KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN TALEP VE İTİRAZ ( Satışın İstenmesine Engel Değildir ) 2004/m.106, 110 ÖZET: Haczedilen taşınmazın iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haciz düşer. Kıymet takdirine ilişkin talep ve takdir edilen kıymete itiraz İİK. nun 106. maddesindeki süreleri kesmez. Haczi düşen davalıya ödeme öngören sıra cetvelinin iptaline dair şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir. DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, borçluya ait taşınmazların satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedelinin davalıya ödenmesine karar verildiğini, süresinde satış istememesi nedeniyle haczi düşen davalıya ödeme yapılamayacağını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin satışa konu taşınmazları 4.8.1997 tarihinde haczettiğini, iki yıllık süre dolmadan 4.5.1999 tarihinde satış isteğini, davacı bankanın kıymet takdirine itiraz etmesi nedeniyle sürelerin işlemeyeceğini belirterek şikayetin reddi gerektiğini savunmuştur. Merci Hakimliğince, kıymet takdirine itiraz sonuçlanmadan satış istenemeyeceğinden itirazın incelenmesi devam ederken sürelerin işlemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. Bedeli paylaşıma konu taşınmaz davalı alacaklı tarafından 4.8.1997 tarihinde haczedilmiştir. İİK. hun 106 ve 110. maddeleri uyarınca haczedilen taşınmazın iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haciz düşer. Kıymet takdirine ilişkin talep ve takdir edilen kıymete itiraz İİK.nun 106. maddesindeki süreleri kesmez. Zira kıymet takdirine itiraz satışın istenmesine engel değildir. Ancak satış itiraz karara bağlandıktan sonra yapılmalıdır. Davalı alacaklının 21.9.1999 tarihli satış talebi iki yıllık süreden sonra yapıldığından haciz düşmüştür. Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiştir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

 HUKUK DAİRESİ
E. 2002/5442
K. 2003/272
T. 17.1.2003
• HACZİN DÜŞMESİ ( İki Yıl İçinde Satış İstememek - Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetin Kabulü Gereği )
• SATIŞ İSTEMEMEK ( İki Yıl İçinde - Haczin Düşeceği/Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetin Kabulü Gereği )
• HACİZ ( Haczedilen Taşınmazın İki Yıl İçinde Satışının İstenmemesi Halinde Haczin Düşeceği - Kıymet Takdirine İlişkin Talep ve Takdir Edilen Kıymete İtirazın 2 Yıllık Süreyi Kesmeyeceği )
• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören - Şikayetin Kabulü Gereği )
• KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN TALEP VE İTİRAZ ( Satışın İstenmesine Engel Değildir )
2004/m.106, 110
ÖZET: Haczedilen taşınmazın iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haciz düşer.

Kıymet takdirine ilişkin talep ve takdir edilen kıymete itiraz İİK. nun 106. maddesindeki süreleri kesmez.

Haczi düşen davalıya ödeme öngören sıra cetvelinin iptaline dair şikayetin kabulü gerekirken reddi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, borçluya ait taşınmazların satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedelinin davalıya ödenmesine karar verildiğini, süresinde satış istememesi nedeniyle haczi düşen davalıya ödeme yapılamayacağını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin satışa konu taşınmazları 4.8.1997 tarihinde haczettiğini, iki yıllık süre dolmadan 4.5.1999 tarihinde satış isteğini, davacı bankanın kıymet takdirine itiraz etmesi nedeniyle sürelerin işlemeyeceğini belirterek şikayetin reddi gerektiğini savunmuştur.

Merci Hakimliğince, kıymet takdirine itiraz sonuçlanmadan satış istenemeyeceğinden itirazın incelenmesi devam ederken sürelerin işlemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Bedeli paylaşıma konu taşınmaz davalı alacaklı tarafından 4.8.1997 tarihinde haczedilmiştir. İİK. hun 106 ve 110. maddeleri uyarınca haczedilen taşınmazın iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haciz düşer. Kıymet takdirine ilişkin talep ve takdir edilen kıymete itiraz İİK.nun 106. maddesindeki süreleri kesmez. Zira kıymet takdirine itiraz satışın istenmesine engel değildir. Ancak satış itiraz karara bağlandıktan sonra yapılmalıdır. Davalı alacaklının 21.9.1999 tarihli satış talebi iki yıllık süreden sonra yapıldığından haciz düşmüştür. Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU