BURADABUL SORGULAMA SİTESİ ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ   

ONLİNE SORGULAMA SERVİSLERİ KİMLİK SORGULA SSK BAĞ KUR EMEKLİ SANDIĞI VERGİ BORCU TRAFİK CEZASI BORÇ SORGULAMA İŞ İLANLARI ARAMA TİCARET SİCİL TELEFON REHBERİ POSTA KARGO ECZANE HASTANE RANDEVU ULAŞIM SORGULAMA UÇAK HAREKET MAHKEME DOSYA SORGULA E-KARNE - E-OKUL - YGS - LYS - DGS -,AÖF, MTSAS, DPY, KPSS SINAV SONUÇLARI E-DEVLET ASKERLİK SORGULA AKRABA BUL

Ana Sayfa * İcra Hukuku * İcra İhaleleri * İcra Dilekçeleri * Adli Dilekçeler * İcra Haberleri  * İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri * Sorgula bul * Güncel Haberler


İcra İhaleleri
İcra Konuları
 
İcra Dilekçeleri

Adli Dilekçeler
İcra Haberleri

  Buradasınız        İcra / İcra Hukuku / Ev Hacizlerine Devam
  
       Yazının Bulunduğu Kategori :  İcra Hukuku

 Ev Hacizlerine Devam

 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

 

Kim demiş ev haczi kalktı diye…

Eve haciz gelmeyecek, evlere haciz kalktı, eve icra kalkıyor, derken 3. yargı paketi 5 Temmuz 2012 günü itibarıyla çıktı.

Çıkmasına çıktı ancak İcra Müdürleri ve haciz memurları avukatların talepleri olmasına rağmen ev hacizlerine gitmiyor, gitmek istemiyor ya da tereddüt halinde ileri bir tarihe atarak ortalığın dinmesine, diğer icra müdürlüklerindeki hareket e bakarak bir plan içinde kalmayı tercih ediyorlar.

Oysa 6352 sayılı yasa net olarak, yani 2004 sayılı Kanuna eklenen madde 38’in geçici 10. Maddesine göre “Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir” denilmektedir. Buna göre, 5 Temmuz 2012 tarihinden önce açılan takipler için işlemler aynı şekilde devam etmektedir.

Öz olarak, icra müdürleri eski takipler için yeni yasa çıkmamış gibi hareket edeceklerdir.

Peki, yeni açılan, yani 5 Temmuz 2012 itibarıyla açılan takiplerde ev haczi uygulaması nasıl olacak.

Önce şu konu kesin bilinmelidir. Borçlunun ev adresine haciz işlemi için gidilir. Bir öncekinden farklı olarak kapıdan girer girmez görünen malların yazma işlemi olmayacaktır. Bir kere borçlunun haline münasip ev eşyası artık kayda geçmeyecek. Ancak benzer eşyalardan ikinci bir âdeti varsa bunlar haczedilecek. İki televizyondan, iki buzdolabından ve diğer eşyalardan ikincisi ve değerli olanları alınacak. Sadece bu mu? Hayır. Evde bulunan değerli tablolar, her ne kadar borçlu göstermezse de evde mevcut bulunan kasa açtırılarak içindeki para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli eşyalar, hisse senetleri, çekler, alacak senetleri tespit edilir. Ya da borçlunun ya da borçlu ile birlikte yaşayanların üzerlerinde, ( boynunda, kolunda vs ) ( Üçüncü şahıslar istihkak iddiasında bulunabilirler) bulunan saat, ziynet eşyası, çok değerli telefon, cep telefonu gibi malların tespiti yapılarak haciz yoluna gidilir.  Yeni duruma göre icra memurunun kanaati önemli ise de burada hakkaniyet, mağdurun durumu, adaletli olma, vicdani muhakeme öne çıkacaktır.

Eve hacze gidilmezse bunlar nasıl tespit edilecek.

Bu demek oluyor ki icra müdürlükleri talep açıldığında ev haczine gitmek zorundadır. “Ben gitmem” diyorsa şikâyet yoluna gidilerek, görevi yerine getirmeme konusunda suç duyurusunda bulunulur.

Gayrimenkul hacizlerine devam

Bu yasa eskiden olduğu gibi devam edecek. Çoğu borçlunun bilmediği bir durum söz konusu idi. Alacaklı haciz koyduğu gayrimenkulün satışına geçiyordu. Oysaki borçlunun yaşayabileceği evi alması için ona bir pay bırakılması gerekirken, pek çok alacaklı bu yola başvurmuyordu. İcra müdürleri de buna pek ses çıkartmıyordu. Durum hemen hemen aynen devam ediyor. Bugün villada yaşayan, iki katlı ya da üç katlı evde yaşayanların evi haczedilemez diye bir durum söz konusu değildir. Ancak bir gecekonduda oturanın evi tabi ki haczedilmemeli, icra yoluyla satılmamalıdır.

Yani, Evin lüks olması durumunda haciz işlemi uygulanabilecek. Borçlunun yaşamını devam ettirebileceği şekilde bir ev alacak şekilde bedeli düşüldükten sonra kalan paranın borca yeter kadarı alacaklıya verilecek.

Maaş hacizlerine devam

Bu konuda söylenecek bir durum söz konusu olmadığı, değişiklikte söz konusu değildir. Çalışanın ¼ ünün haczi istenebilir. Hatta muvaffak alınırsa daha fazlası da haczedilir.

Araç hacizlerine devam

Üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların haczine devam …. Hatta bir başka haberde (Haciz İhbarnamelerine banka merkezleri cevap vermek zorunda kaldı) belirttiğimiz gibi, yasa yürürlüğe girmeden önce bilhassa bankaların şubeleriyle sınırlı olan mevduat hesabı sorgulaması artık tüm şubeler nezdinde merkezden sorgulattırılabilecek.

Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları, Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu, Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,  dışında kalanları haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır

Alacaklı mal veya hakların haczini talep eder, İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Burada icra memurunun kanaati önemli ise de burada hakkaniyet, mağdurun durumu, adaletli olma, vicdani muhakemeyi hatırlatmak isteriz.

İcrada.net


YORUM EKLE / FACEBOOKTA PAYLAŞ

 

HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama
2014 İcra Harçları
2014 Yargı harçları


 

AVUKAT VE İCRA HABERLERİNDE
 SON DAKİKA


HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA
HABER OKU
TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU