Ana Sayfa


 İcra Hukuku *İcra Dilekçeleri *İcra Malları İhaleleri  *Adli Dilekçeler *İcra Haberleri  *İcra Memurları Bilgi Havuzu * Avukat Haberleri  * Barolar


  Buradasınız        İcra / Dilekçeler / Borç ödeme taahhüt dilekçesi

ADLİ DİLEKÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
İCRA DİLEKÇELERİ
 

  

     Yazının Bulunduğu Kategori :  Dilekçeler

 Borç ödeme taahhüt dilekçesi

YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ RİCA OLUNUR

Paylaş

    T.C.

………………………………….

  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

       0000/000000E

TAAHHÜDNAME TUTANAĞI

ALACAKLI : …………………..

VEKİLİ :………………….

BORÇLU :………………

Alacaklı (vekili) ve borçlu müdürlüğümüze geldi.Borçlu, bu dosyadaki borcunun tamamını, bugüne kadar işlemiş faizini, vekalet ücretini, icra harç ve giderleri ile birlikte onbeş günde bir olmak üzere 4 eşit .taksitte ödeyeceğini ve ilk taksitin 16.05.2006 dan başlamak üzere dört eşit taksitte ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan etti.

Yapılan hesaplamada ve ekte görülen hesap özetinde de görüldüğü gibi, ödeyeceği toplam miktar …………… dir. Borcun açılımı ise şu şekildedir:Borcun aslı:………TL ,işlemiş faiz:…………. TL Takip çıkışı:………….TL,başvuru harcı ......TL,Vekalet harcı:......TL ,posta gideri:.....TL.Dosya gideri:.....TL,Baro Pulu:......TL,Peşin harç:.......TL,Tahsil harcı:…………TL, Vekalet ücreti: …………TL Takip tarihinden bugüne kadar işlemiş faiz:.........TLdir. Son ödeme tarihlerine göre işleyecek faizden feragat edilmiştir.(veyahut son ödeme tarihlerine göre işleyecek faizleri icra programı olanlar hesap ederek konulabılır) Toplamda …………….. TL’dir.Buna göre borçlu 00.00.0000 da,………….TL,00.00.0000 da …………..TL,00.00.0000 da ………………..TL ve son taksitini de 00.00.0000 da ……………..TL olarak ödeyecektir.

Bu şekliyle ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabul edilmiştir. Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı taktirde ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceği ve bunun hüküm ve sonuçları kendisine anlatılarak taahhüt taraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı.tarih

Taahhüdü Eden borçlu                                 Taahhüdü kabul eden Alacaklı Vek.                       İcra Müdürü
………….. ………………………..
(OKUDUM ANLADIM-BORÇLU EL YAZISI İLE)
adresi:
Telefon
Kimliği


HAKKINDA DAVA VAR MI
Sorgulama sitesi
Baro ve Avukat Arama

Faiz Oranları
Enflasyon Verileri
2004 Sayılı İcra İflas K (Son)
6352 Sayılı YasaMevzuat Arama


HABER.İCRADA.NET SON DAKİKA
HESAPLAMA ARAÇLARI
HESAPLAMA ARAÇLARI


MERKEZ BANKASI DÖVİZ


EMSAL KARAR ARAMA

TEK TIKLA TÜM HABERLER TIKLA OKU